Omaa teoriaani

Omaa teoriaani. Syrjäytyminen voi johtua, ja usein johtuukin, kaikesta muusta, kuin heikommuudesta, huonommuudesta. Korkea älykkyys, keksijätaipumus, joukkopsykologinen(sosiologinen siis) lahajkkuus, organisaatio-äly, jne ovat tavallisia syrjäytymisen taustalla. Tilanne muuttuu haitalliseksi, jos tuloksena on yksinäisyysongelma x toimettomuus. Taas menestykseen johtava vaihtoehto on se, että hakeutuu muiden syrjäytyneiden tuttavuuteen, eli syrjäytyneiden verkostoituminen x toimeliaisuuden harjoittaminen. Pienen joukon menestyksestä ei kannata olla alemmuudentuntoinen, sillä älymystöhän juuri aina on vähemmistö. Syrjäytyneet !!! Verkostoitukaa keskenänne ja käynnistäkää yhteistoiminta-toimeliaisuus. Juha Korkee