Oikeuskansleria naarmutettu

Fb jutun, jonkun kirjoittaman mukaan, Oikeuskansleria vainonnut on saanut sakkotuomion, jonka hovioikeus on vielä vahvistanut. Kritiikkinä siihen mä: Hullut, kehitysvammaiset, sorretut, syrjäytetyt, … . Oikeuskansleri. Kun valitin hullujenhuoneessa ollessani Oikeuteen pakkohoidosta ao tuomioistuin vastasi, että valitus on aiheeton, tutkimus tehty ja todettu että “vihkon sivunumero on jäljennetty oikein”. Virhe, seuraukset, kostautuminen. Luonnon neutraalista tapahtumisesta tulee uusia tosia. Luonnonoikeus. Juha Korkee.