Oikeus

Oikeutta on se, kun annan ihmisten elää niinkuin haluavat, niillä seurauksilla. Valintojen-seuraus-kohtalot erilaiset kaikilla. Yksilölliset. Vääryyteen syyllisiä ovat varttuneet aikuiset, ja uhreja vajaavaltaiset eli lapset, nuoret, nuoret aikuiset, vanhukset. Virhe, seuraukset, kostautuminen. Luonnon neutraali tapahtuminen tekee uusia tosia. Uudet todet ovat aluksi joustamattomia. Vanha murtuu niiden tieltä, työntyy sivulle pois, hajoaa. Luonnonoikeus. Ihmisten Oikeudet ovatkin vajavaisia ja vääriä, ja pitkä tuloksen odotusaika. Luonnonoikeus toimii aina heti, tulokset tulee aina heti, ei joudu odotteleen aikoja. Juha Korkee.