Meidän yhteiskunta nousee

 

Kun on pitkään kaivannut muutosta persoonaansa ja se muutos lopulta tulee, se usein tulee täysin odottamattomalta suunnalta ja arvaamattomalla tavalla. Ihminen ei osaa siis ennustaa edes omaa elämäänsä. Umpikujassa olemisen tiedostamme helposti ja selvästi. Siitä ulospääsy on luonnon suurta ihmettä meidän ymmärrykselle.

Silloin, kun ympäristö on tavalla tai toisella sopimaton, emme liioin tiedä mitä ympäristössä pitäisi tapahtua. Tai itsessämme. Emmekä osaa ohjata ympäristöä viisaasti. Myös tässä umpikujassa oleminen pitkittyy. Kunnes lopulta ympäristö yllättää meidät aivan odottamattomalla tavalla ja tilanne helpottuu, sekä meissä itsessämmekin tällaisen seurauksena usein tapahtuu ennalta arvaamatonta eteenpäin pääsyä, suuntaan, jota emme olisi osanneet otaksua.

Ajattelu, tiedostelun harrastelu, kriittisyyden harjoittaminen, ja herkkyyteen pyrkiminen antavat paljon turvaa ja oikeita käsityksiä hyvistä ja sitä paremmista suunnista. Näitä hyviä ja sitä parempia suuntia löytyy myös tiheästi vapaa-ajalle heittäytymällä. Vapaus poistaa kahleet ja järki toimii kahleettomasti. Taas tauotta eteenpäin uurtaminen johtaisi vain hitaaseen köyhtymiskuolemaan.

Psykoanalyysin mukaan ihminen on luonto-eläin, jolla on ihmisen ominaisuudet. Kaupungitkin ovat luontoa, ne ovat tämän ihmis-eläimen yhdyskuntia. Luonnon neutraali tapahtuminen on
joustamatonta ja sen synnyttämät uudet todet ovat joustamattomia, kunnes luonnon neutraalin tapahtumisen uusimmat todet niitä muuttelevat. Elämme siis suurten luonnonvoimien elämää. Ei ole ihme, että vahinkoakin välillä tulee, sillä ihmisen voimilla noita voimia vastaan nouseminen on epäonnekasta. (Psykoanalyysin naturalistinen valtavirtaus).

Psykiatrisen potilaan yksinäisyyden kokemus sammuu, kun hän pääsee vertaisuuden piiriin. Yhdessä järkeileminen on suurta vastausta kaikkiin kysymyksiin ja koko olemiseen. Järjestäytyminen
ja yhteiset hankkeet ovat meidän yhteiskuntaa ja tämä yhteiskunta nousee hiljalleen. Terveillä on teoreettinen filosofia ja käytännöllinen filosofia. Meillä on elävä filosofia. Ja se saa koko ajan myös kaikkia dokumentoituja muotoja, kuten tekstin ja kuvien muotoja.

Kauan sitten psykiatria oli lähes ainoana mielenterveyden kysymyksen äärellä. Niistä ajoista se on saanut seurakseen runsaan ja kasvavan joukon tieteitä sekä oppia kirjoittavia mielenterveysyhdistyksiä, klubitaloja ja sosiaalisia yrityksiä. Ja näiltä psykiatriaan verrattuna muilta toimijoilta tulee jatkuvasti ratkaisua asioihin laajan ja monipuolisen ajattelun merkeissä. Maapalloihmisen käsitys mielenterveydestä rikastuu, virhe vähenee, realismi voittaa. Me itse korjaamme asioitamme ja menestymme. Muotoilemme ympäristöä paremmaksi.
Kunnian kukko laulaa ahkeroitsijoille.

Juha Korkee, Hyvinkää