Lois-

Lois-
 

Työttömyys asioiden hoidon loisimis asioista kirjoittaneelle (virkakunnan päällekkäisyydet ja tehottomuus joka maksellaan veroina, työn kovemmuutena, ja tulojen vähemmyytenä) vastasin, jatkoin: Todella huippuhyvä siirtosarja. Haluan lisätä karsittavien listalle sote-alan loiset ja loisimisen sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla. Onhan toi sote-yksityinen kokonaan loisimus, ja julkisen sektorin sitkeän lois-ongelman perusteella ja suorastaan avulla, perustettu. Väitetty kansalle asiasta toista kuin totta, ja vaaditaan nyt, että rangaistuksia ei saa tulla, koska “tää on politiikkaa”. (Helmiläisille Post Skriptum, eli Jälkikirjoitus: Yhteiskunnan eri sektorit ovat, ykstyinen, julkinen, ja kolmas sektori. Helmi ja ry:yyt ovat kolmatta sektoria, paitsi poliittiset järjestöt politiikkaa, ja paitsi uskonnolliset järjestöt uskontoa. Politiikka ja uskonto ovat julkista sektoria, vaikka olisivatkin rekisteröityjä yhdistyksiä. Politiikkaa ja uskontoa ei tarkoiteta, puhuttaessa kolmannesta sektorista.) Juha Korkee.