Koulutuksesta väliinputoaminen oikeuttaa koulutukseen

Jos terveelle tulee uupumus, niin kysyisin, että miksi on haalinut kaikki mahdolliset taakat kannettavikseen. Täällä on paljon muitakin hartioita yhteiskunnan taakkojen kantamiseen, taakkojen jakaminen on suurta viisautta. Tähän liittyen muun muassa seuraavaa: Sen, että on koulutuksessa väliinputoaja, pitäisi oikeuttaa koulutukseen. Olen ehdottanut Kellokosken Sairaalan johdolle, että sairaalaan perustettaisiin kaikkien asteiden ja suuntausten koulutuslaitos hulluille, koska olemme koulutuksessa väliinputoajia monin tavoin. Sairaalan johto ehdotti, että asia vietäisiin eteenpäin sairaalan kuntainliiton luottamushenkilöille, annoin siihen luvan. Senjälkeen sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti, että on kiinnostunut tekstistäni, ja niin lähetin sen sinnekin vielä. Senjälkeen ei ola asiasta kuulunut mitään, mutta uskon, että asia etenee. Juha Korkee.