Kehitysmaat, Itä-Suomi, Venäjän Karjala

Hygienia, terveys, vallan lopettaminen


Itä-Suomessa on luteita tilastollisesti erittäin paljon enemmän, kuin Etelä-Länsi Suomessa. Ennenvanhaan Itä-Suomalaiset olivat tällaisten eri asioitten takia alemmuudentunteisia ja Etelä-Länsisuomalaiset ylpeitä pilkaten Itä-Suomalaisia. Tämä psykologis-sosiologinen tilanne on kääntymässä päälaelleen, sillä sekä luonnontieteissä, että lääke- ja ihmistieteissä on todettu kaikissa, että Itä-Suomalaiset sairastelee näistä kaikista erilaisista tällaisista syistä paljon vähemmän, ja Etelä-Länsisuomalaiset taas sairastelee näistä samoista syistä kaikkein eniten. Venäjän Karjalassa on näitä syitä vielä paljon enemmän, ja sairastelemista vielä paljon vähemmän, varsinkin, kun tilanne korjataan viinasta, tupakasta, ja epäterveellisestä ravinnosta seuraavilla syillä. Äskettäin kuollut Suomen arvostetuin tiedemies, Ilkka Hanski tutkimusryhmineen on paljastanut suuret määrät tätä aihepiiriä, ja asia on muinakin tutkimushankkeina laajana kaarena tulossa Suomessakin pinnalle, vaikka vastarintaakin on johdon toisilla tahoilla. Ilkka Hanski oli ekologi, joka tutki myös ihmisen asioita. Hän oli viitatuin suomalainen tiedemies, kansainvälisesti.

Etelä-Länsisuomessa sanotaan epähygieenisyydeksi, liian vähäiseksi myrkyttämiseksi, sitä asiaa, mikä onkin havaittu Itä-Suomessa ja etenkin Venäjän Karjalassa terveydeksi, ekologiseksi terveydeksi ja mikrobikannan terveydeksi, ja sairaudettomuudeksi. Lääketiede on hajonnut pitkälle asteikolle ääripäiden suhtautuessa vihamielisesti toisiinsa. Tietoisuus leviää silti väestössä, kuten tänäänkin facebookissa, sähköpostissa, foorumeissa ja blogissa mun toimesta.

Joku pohti kannattaisiko olla vallankumousjohtaja ja päätyi ajatukseen olla vallankumousjohtaja. Hänelle kirjoitin: Ole vallankumousjohtaja. Mutta älä ole sitä tässä vaiheessa. “Vallankumous syö lapsensa”, niinkuin vanha sanonta kuuluu. Uusi valta teloittelee heidät. Sensijaan kannattaa vallankumouksen tekemisen lisäksi kumota myös valta, tämä tarkoittaa sitä, että valta lakkautetaan, lopetetaan, ja mitään uutta valtaa ei tilalle oteta, vaan asiat järjestetään jatkossa kokonaan ilman valtaa. Vallan tunnuspiirre on se, että se jättää taakseen uhreja. Jos taas käytetään asiantuntemuksen elinkaarien mittaisia asiantuntemusjohtajia, ja oman asian tuntijoita, ei tule uhreja lainkaan, eikä se ole silloin valtaakaan, vaan erilaisia asiantuntemuksia. Venäjällä Putin on edennyt näihin suuntiin jo pitkään. Kun hän irtisanoo johtajia, joiden asiantuntemus ei ole enää tilanteentasalla, tai sen elinkaari on muuten päättynyt, Suomen johtajat syyttää häntä hirmuvallasta, ehkä kateutensa takia. En ole minkään politiikan tai puolueellisuuden kannalla, en suomalaisen, enkä venäläisen, mutta tämä elinkaari-asiantuntemus-johtaminen olisi meilläkin tosi hieno uudistus, verrattuna nykyiseen vallankäyttö-uhrien tulemis systeemiin. Saa jakaa.

Juha Korkee