Kansanterveys kohenee

Kiva perjantai sillai, että eripura yhteiskunnassa vähenee. Vaaleista on aina tiedetty, että ne vähentävät yhteiskunnassa paineita, vähentävät hankalassa väänteessä olemista, päästävät turhautuneet etenemään, jne. Niin tapahtuu taaskin. Kaikki saavat esittää omia itsejään. Etenkin meillä täällä Suomessa, missä on jo vuosikymmeniä sitten julistettu, että se oppi on vanhentunutta, että äänestäminen olisi jokin kansalaisvelvollisuus. Saa olla myös äänestämättömänä. Se on juuri se tekijä, joka tuo vaaleihin aina kunnollisen todellisen vaihtoehdonkin. Oikeus pääsee toteutumaan, sillä intelligenssiryhmittymät ovat toisistaan poispäin suuntautuneita, ja vertaisverkostoitumisen löytyminen ja runsastuminen kohentaa kansanterveyttä. Vaalin tuloksista minun kannalta odotetuin on äänestysprosenttien julistaminen kunnittain, eli se paljonko äänestämättömiä on. Toivon tämän joukon kasvua ja toinen toistensa löytämistä, mistä jälkimmäinen hyvin alkaakin vaalitulosten kuuntelulla. Vaali-ilta on siis jännittävä.

Juha Korkee