Juoksu. Homeopatia – skeptiikka. Reaalitalous.

Juoksu. Homeopatia – skeptiikka. Reaalitalous.

Olen huomannut, että mitä tahansa liikuntaa saa tehdä vaikka miten paljon, sen kykenemättä alentamaan verenpainetta. Verenpainelääkkeet eivät myöskään tehoa. Mutta juokseminen alentaa verenpainetta tehokkaasti. Mulla on huono fyysinen kunto, joten juoksen varmuuden vuoksi sillai, että juoksen noin 8 kertaa hengästymiseen asti, ja sitten kävelen taas tasaantumiseen asti, ettei tule mitään infarktiriskiä. Painoa on 113 kiloa nimittäin. Verenpaine kuitenkin alenee siis näin vähäisellä juoksemisella jo. Turkulaistutkijat ovat löytäneet oikean terveyden lähteen. Hukkasin lähdetiedon, mutta asia on se, että nopea lyhyt reilusti rasittava liikunta on parasta. Esimerkiksi juuri juokseminen. Kuvassa oli juoksijoita.En ole oikea filosofi, mutta mulla on kerääntyneenä hajatietoja filosofiasta. Laskento on ihan kokonaan ja syntyään myöten filosofiaa. Matematiikka on lyhyeen muotoon kirjoitettuja isompia laskentonivaskoita. Siksi sekin on totta, niinkuin laskentokin. On totta, että filosofiaan kirjoitettaessa on sitten horjuttu aina joskus ulos tällaisesta, ja näitä ulos-horjuma-alueita on sitten taas kumottu runsaasti, koska niiden kumoaminen onkin mahdollista. 2.) Laskento ja matematiikka luonnon kuvaajina, eivät valehtele, mutta tähän liittyvää epäselvyyttä on paljon ilmentynyt, kun on näillä keinoilla kuvattu luontoa, ja epäonnistuttu sillä tavoin, että ei olekaan syötetty 100 %:ttisesti luonto-kohdetta kaavaan, vaan jotain, usein pienimpiä yksityiskohtia on runsaastikin jäänyt syöttämättä kaavaan, jolloin homma ei toimi. Tästä syystä esimerkiksi käydään ihan turhaa väittelyä sen osalta ovatko jotkin asiat totta, kun pohjana on vajavaisesti syötettyä matematiikkakaaviota. Skeptiikka myöntää, että partikkelien siirteleminen järjestelee todellisuuden aikojen myötä kokonaan, ja suhteiden muodostuksen osalta heti. Kuitenkaan se ei myönnä, että tämä olisi totta homeopatian kohdalla. Ristiriita. Kun luontoa kuvataan, täytyy kaikki sen yksityiskohdat syöttää kaavaan, myös pienimmät. Ja homeopatiassa näitä pienimpiä on monia, jopa hyvin monia. Tämä väittely on siis filosofiana turha ja tarpeeton. Ja noloa skeptiikan kannalta.

En ole poliittinen enkä ay-henkilö. Minua kiinnostaa kansantalous, koko kansan. Minun mielestä meidän pitää ensin osoittaa rahat ja sitten esittää miten ne jaetaan. Ja jakamistavoitteen toteuttamisessa lakko on hyvä, ehkä välttämätönkin. Liberalismi-kapitalismi-nimellistalous ei ole tervettä taloutta. Se ei ole terve talous. Porvarillisuus ilman liberalismi-kapitalismi-nimellistaloutta, voi olla terve talous, nimittäin tasa-arvon tapauksessa. Siis kannattavuusperiaate ja se koko-kansan-talous. Ismejä ei tarvita, ja on ennenkin tarvittu vain siksi, että tätä mallia ei ole toteutettu. Toteutettakoon nyt.

Juha Korkee, ajattelija, mielenterveysaktivisti, aktivisti, terapia-asiakas, Hyvinkää