Jos pelaamme demokratiaa

Jos pelaamme demokratiaa, se, että Helsingissä on muuta maata laajempi “huumevapaus”, niin pitkälle, että siellä ei saa oikein edes ihmisen arvoa, jos ei ole “käyttänyt”, tulisi johtaa siihen, että huumeet vapautettaisiin Helsingin osalta. Ja asunnonsaanti ja muuttokuorma-asiat hoidettaisiin yhteiskunnan rahalla, niin, että kaikki saisivat haluamansa muutot Helsinkiin, ja pois Helsingistä. Sillä eihän nykyinenkään Helsinki ole 100 %:ttisesti huume-kulttuuria vaan ainoastaan enemmistöisesti heidän poliitikot mukaan lukien, eikä muu Suomi 100 %:ttisesti huumeeton. Muutot pitää saada järjestymään kaikille tarvitseville. Taustalla on jo vanha Laki, että jokainen saa valita Suomessa asuinpaikkansa itse ja vapaasti. Niin, ja kunnan asunto pitäisi järjestyä taloudellisesti tarvitseville, yhtälailla Helsingistä, kuin muualta Suomesta.. Juha Korkee.