Jokaisessa joukossa älymystö on vähemmistö

Olen jäsen 18 järjestössä, ja kaikissa niissä vähemmistöläisenä. Se ei aiheuta alemmuudentunnetta. Muistan, että älymystö on aina vähemmistö. Joukko kuin joukko. Helmikin. Ja MTKL:kin, jossa kuulun neljään järjestöön. Älymystön ei kannata sotia enemmistö-typerämmistöä vastaan, vaan kannattaa verkostoitua tehokkaasti keskenään. Intelligenssiryhmittymät ovat kertakaikkiaan toisistaan poispäin suuntautuneita, ja kulkevat yhä kauemmas toisistaan. Tietenkin koko ajan nämä joukot myös itsenäistyvät hiljalleen toisistaan. Evoluutio. Moniarvoisuus alkoi meillä 1980-luvulla. Siitä tulee pian 40 vuotta.

Juha Korkee