“Irtolaisväestö”, joka kasvaa

Eräänlainen “irtolaisväestö” on Suomessa ja lännessä kasvanut jo kymmeniä vuosia. Heillä voi olla asunnot, työpaikat, koulutukset, omaisuutta ja varallisuutta. Mutta he ovat selvästi irtolaisia, koska eivät ole integraaleja muodollisen johdon kanssa, vaan sikäli vapaita. Muodostelevat verkostoja, ryhmittymiä ja hankkeita. Siinä on nousemassa tervettä yhteiskuntaa, aiempaa paljon anarkistisempaa, omavaraisempaa, henkisesti terveempää, rakentajien yhteiskuntaa, ilman vallan turmelusta. Valta sektoriin turhautuessa siirrytään anarkistiseen suuntaan, tämä joukko kasvaa. Juha Korkee.