Informaatiota ei katoa

Informaatiota ei katoa. Kaikki informaatio säilyy. Lisäksi informaatio lisääntyy. Informaatiota ei saa millään hävitettyä todellisuudesta pois. Edes osaa informaatiosta ei saa hävitettyä pois. Luonnonoikeus. Juha Korkee.