Ihmisiin voi väsyäkin

Ihmisiin voi väsyäkin

Kun planneettaihmislajin edustaja epäonnistuu vähäsen, kaikenlaiset monenlaiset menestyksen tielle kääntymiset, erilaisin oivalluksin ja perusteluin, ovat mahdollisia, jopa tavallisia. Sen sijaan, kun hän epäonnistuu paljon, alkaa laaja torjunta, ja hän vaikkapa järjestää itselleen Joulun, ikäänkuin sen todistamiseksi, että hän on toiminut oikein, menestynyt ja rikas, ja mitään epäonnistumista ei ole tapahtunut. Ihan koko ihmiskunta ei vietä Joulua, mutta jokin vastaava asia on kaikillakin. Melkein kaikilla. Nämä ovat samalla syitä yhteisöstä vetäytymisille, joita tapahtuu vähäsen sillai, ettei ne johdu paranoiasta tai mustakaan mielenterveydenpulmasta, vaan kertakaikkiaan tiedostamattoman joukon mukana kaahaaminen on niin vastenmielistä, että haluaa eroon, vapaalle, siitä, tietoisiin piireihin, joita ei tosin löydy muusta, kuin omista oloista. Ja voi löytyä ihmeen kaupalla suurena rikkautena toinen ihminenkin tietoinen. Esimerkiksi “mies-mies” -nainen ei koskaan ole tietoinen. Eikä “nainen-nainen” -mies. Oman-arvontuntoiset voivat olla. Ylpeät ja omanarvontuntoiset vielä varmemmin. Tässä ei tarkoiteta väärää ylpeyttä, se olisi jo taas vastenmielistä. Juha Korkee.