Evoluutio, filosofiat

Tämän, osittain vapaamuotoisen tekstin, ykköskohdassa esitellyt, toinen tai molemmat herrat olisi tosi mielenkiintoista saada luennoimaan Helmille vaikkapa Lapinlahden sairaalan auditorioon.

1.) Olin maaliskuussa psykologiseura Tulevaisuuden ystävät ry:n illanvietossa kulttuuriareena Gloriassa Helsingissä. Enemmistö psykologeja, joitakuita lääkäreitä, minä keskusteluhoidon linjan sosiaalityöntekijä.

Illan pää-esiintyjä oli sekä evoluutiopsykologian, että evoluutiobiologian dosentti Turun yliopistosta, juuri se huippukuuluisa tyyppi, nimeä en muista. Ja hänelle kysymysten esittäjänä oli evoluutiobiologian huippumies Juha Valste, joka on ansioitunut muun ohessa popularisoimalla tieteen alaansa. Hän on kirjoittanut kirjoja ihmisen evoluutiosta maapallohistorian ajalta.

Illan mieleenpainuvin anti: Metsästäjä-keräilijä ihmisten ajankäytöstä 10 % oli työaikaa ja 90 % vapaa-aikaa. Kun he sitten kehittivät maatalouden ja karjankasvatuksen, stressi ja sairasteleminen astelivat suurin ja painavin askelin heidän elämäänsä. Myöhemmin kaupungistuminen pahensi tilannetta. Ja lopulta suurkaupungistuminen on pahentanut tilannetta lisää paljon.

2.) Faktoja tähän suuntaan pitemmältä ajalta.

Moniarvoisuuskeskustelu länsimaisissa yhteiskunnissa alkoi 30-40 vuotta sitten ja moniarvoisuus syvenee vain enää. Intelligenssiryhmittymät ovat toisistaan poispäin suuntautuneita. Kansakoulun Luonnonhistoria-oppiaine opetti, että eliökunnan sukupuu on aina haaronut, ja sen haarominen ei ole mihinkään äkisti päättynyt. Haarominen koskee meitäkin. Eri intelligenssiryhmittymistä tulee eri maapalloihmislajien varhaismuotoja ja ajan myötä lajeja. Tänne tulee esimerkiksi lääkkeiden syöjä-ihminen, sähköshokki-ihminen, muiden hoitojen käyttäjä-ihminen, jne, vertaisuus-ihminenkin. Monia maapalloihmislajeja. Kävin Tampereen työläiskorttelien Nekalan Kansakoulua 1960-luvulla neljä luokkaa.

3.) Korpifilosofiani ja filosofiani kukoistuksen salaisuus: Jatkuvasti irroittaudun aina kaikesta vähänkin väärästä. Jos tekisin sovinnon vähänkin väärän kanssa, ajatteluni nopeasti lakkaisi kukoistamasta. Uusimman tutkimuksen mukaan se aiheuttaisi myös sairastelemista ja kuolemista.

Juha Korkee