Demokratiakin on pitkälle viety utopia

Suuri osa väestöstä on nuoruutensa menettäneitä. Sillä perusteella, ja demokratian enemmistöläisyydellään, he vaativat, että heidän täytyy saada korvaukseksi rahaa ja valtaa. Jos he ovat mielenterveitä, he saavatkin rahaa ja valtaa. Siis muiden rahat ja vallan.
Niinpä meillä on hyvin lujaan juurtunut eriarvoisuus, monin tavoin, monisuuntaisesti.
Kun vaaditaan demokraattisuutta, vaaditaan jotakin sellaista, mitä ei ennestään ole. Eikä käsittääkseni tulevaisuudessakaan. Demokratia on pisimmälle vietyjä ja mahdottomimpia utopioita.
Älymystön ei kannata yrittää yhteistyötä enemmistön kanssa, enemmistön joka on noin ristiriitainen, tiedostamaton, ja vääntämässä tosiasioita vastaan.
Heidät voi jättää selviytymään omalla järjellään, josta järjestään he aina muistuttelevat ja luulevat perustavansa sitä joukkoihinsa nimeämällä osia joukostaan järkeviksi. Etenkin, koska he ovat valmiita käyttämään väkivaltaa aatteidensa puolesta.
Juha Korkee