Anarkismi, ruoan tuotanto, kaupunkiviljely

Anarkismi, ruoan tuotanto, kaupunkiviljely
Hong Kongissa, planeetan tiheimmin asutussa kaupungissa, tuotetaan kaksi kolmasosaa kaupungin asukkaiden ja siellä kävijöiden tarvitsemasta siipikarjanlihasta, kuudesosa sianlihasta ja lähes puolet vihanneksista.
Parhaat esimerkit ruoan tuotannosta kaupunkiolosuhteissa löytyvät Kaakkois-Aasian suurkaupungeista. Singaporen 1500 hehtaarin “agro-teknologiapuistot” ovat kuuluisat. Niiden ihailija Geoff Wilson huomauttaa: “On kiistämätön tosiasia, että siinä missä perinteinen maatalous tarvitsee kahdeksan fossiilisen energian yksikköä tuottaakseen yhden supermarketissa myytävän ruokaenergia yksikön, kaupunkiviljely tuottaa jopa kahdeksan ruokaenergiayksikköä yhtä siihen käytettyä fossiilisen energian yksikköä kohti.”
Ruoantuotannon tutkimuksen professori Tim Lang, joka on jo vuosia pohtinut tällaisten havaintojen seuraamuksia, muistuttaa: “Supermarketien kautta tapahtuva jakelu on täysin riippuvaista halvasta energiasta. Kaukana siitä että helpottaisivat elämää, hypermarketit itse asiassa pakottavat meidät tekemään enemmän eikä suinkaan vähemmän ostosmatkoja. … Ostajien on lisäksi matkustettava kauemmas.” Kaupan oman jakeluverkostoporrastuksen takia myös ruoan matka asiakkaalle pitenee paljon. Tämä tunnetaan käsitteellä ruoan toimitusetäisyys.
Kaikki ylläolevat on lainailtu teoksesta: Colin Ward; Anarkismi. Englanninkielinen alkuteos vuodelta 2004.
Joskus noin vuosi sitten kirjoittelin kaupunkiviljelyn nopeasta runsastumisesta maailmalla ja Suomessa, myös Helsingissä. Helsingissä on nyt monta kaupunkiviljely-yhdistystäkin, niin, että neuvontaa ja opastusta on helposti satavilla. Juha Korkee.