Afrikassakin. Onneksi.

Afrikassakin. Onneksi.
 
Informaatio lisääntyy aina vaan.
 
Informaatio. Ei vähene. Se vaan lisääntyy. Juha Korkee.