Ryhmän ohjaaminen

Ryhmän ohjaaminen on mielenkiintoista. Olen koulutettu vertaisohjaaja. Ryhmän pitämisessä pitää ottaa huomioon paikka, ajankohta ja ryhmän esivalmistelu.

Hyvä ryhmänvetäjä valmistautuu erilaisiin haasteisiin ennalta. Kun on tehnyt paljon ryhmiä, osaa jo valmistautua yllätyksiin. Rauhallisuus on tärkeää ja keskustelu eri tilanteissa, jotta voi selvittää ydinasiat. Ryhmiä on erilaisia.

Hyvä ryhmänohjaaja on ystävällinen. Ryhmänohjaajan koulutus on perusta, jolle rakennetaan oma osaaminen. Aina voi kehittää osaamistaan ryhmänohjaajana.

Kannustan kuntoutujia hakeutumaan ryhmänohjaajakoulutukseen, jos kiinnostusta on.

18.07.2023 Helsingin Käpylässä

Arto Haatanen